ต.ค.14

เปิดรับสมัครโครงการ "เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล"

เปิดรับสมัครโครงการ "เกมสมดุล...ชีวิตสมดุล"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกติดเกม
 
 
 
เข้าร่วมโครงการ "เกมสมดุล...ชีวิสมดุล"
 
จัดอบรมทุกวันเสาร์จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 
เวลา 9:00 - 12:00 น.
 
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 23 เมษายน 2559
 
สถานที่อบรม ณ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
 
 
 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม รับจำนวนจำกัด
 
 
 
 
 
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่  
 
โทร 02-419-4077,085-843-0220 หรือ e-mail : healthygamer@gmail.com
 
หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดปัญหาประการใด สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail ที่แจ้งไว้ข้างต้นได้เลยค่ะ
 
 
 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะขอความร่วมมือผู้ปกครอง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงดูผู้ปกครอง และพฤติกรรมการติดเกม