พ.ค.23

วิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า คอมพิวเตอร์ไม่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนดีขึ้น

วิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า คอมพิวเตอร์ไม่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนดีขึ้น

วิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า คอมพิวเตอร์ไม่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนดีขึ้น

จากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า ในแต่ละปีสหรัฐอเมริกาได้ยอมเสียเงินจำนวนกว่า 5 พันล้านดอลล่าร์ในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้มาก่อน เพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอ และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลหรือใช้เป็นแหล่งหาความรู้ต่างๆ และยังได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นจึงพบว่า คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้

โดยหน่วยงานที่ทำวิจัยชิ้นนี้ได้แก่ Germany’s Centre for Economic Studies IFO (CESifo)

 

ผู้เขียน ริชาร์ด เชิร์กวิน

แปลและเรียบเรียง ฉัทชนัน อาซัน

เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556 แหล่งที่มา : http://www.theregister.co.uk/2013/05/21/computer_ownership_school_study/

สามารถอ่านเพิ่มได้จาก : University Of California Santa Cruz