พ.ค.30

ตอน... ท. ทางเลือก และ ทบทวน

ท.ทหาร

ท.ทหาร อดทน นี่คือคำบริบทจากตัวอักษรในภาษาไทยของเรา แต่สำหรับในเดอะซีรีส์นี้จะหมายถึงเนื้อความที่เป็นแนวทางในการช่วยป้องกัน แก้ไข และนำไปฎิบัติได้จริงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานอยู่ในภาวะการติดเกมตามที่เป็นปัญหากันอยู่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แล้ววันนี้เนื้อหาได้ดำเนินมาอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญทุกคนติดตามผลงานจากทางเรากันได้เลยค่ะ

Relationship

ท. = ทางเลือก

- พ่อแม่ผู้ปกครองมีการสร้างทางเลือกที่ดีและหลากหลายให้กับเด็กในการที่จะให้เขาได้ค้นพบและลองหาความเก่ง ความถนัด และความชอบในแบบของตนเอง ซึ่งต้องนอกเหนือไปจากกิจกรรมการเล่นเกม เช่น การพาเด็กไปเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือค่ายศิลปะ เป็นต้น

 Rule

ท. = ทบทวน

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กมีการจัดสรรเวลาว่างของตนเองในการที่จะเล่นเกมก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการช่วยสอนเด็กทำการบ้านทบทวนตำรา หรืออ่านหนังสือที่เด็กสนใจ เป็นต้น เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากเกมมาเป็นการฝึกฝนทักษะทางการเรียน และทำหน้าที่ของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น