มิ.ย.3

ตอน... บ. เบิกบาน และ แบบอย่าง

ใบไม้

ตอน... บ. เบิกบาน และ แบบอย่าง มีแนวทางต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วๆมา คือ ด้านสัมพันธภาพ และ ด้านกฎ แล้วเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เน้นที่การสามารถนำไปปฎิบัติและฝึกหัดทั้งตัวเด็กเองและพ่อแม่ร่วมด้วย แล้วสำหรับตอนนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยกว่าค่ะ ...

Relationship

บ. = เบิกบาน

-พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำจิตใจให้สดใสเบิกบานในเวลาที่พูดคุยกับเด็กในเรื่องของการเล่นเกม ไม่ว่าจะในกรณีการตักเตือน ตั้งกฎกติกา หรือแม้แต่ในเวลาที่จะทำโทษก็ไม่ควรที่จะใช้อารมณ์ขู่ ตะคอก และขึ้นเสียงมากเกินไป ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกต่อต้าน ก้าวร้าว จนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่าเดิม คือ การยอมออกไปเล่นเกมนอกบ้านแทน ซึ่งคราวนี้จะเป็นเรื่องที่ควบคุมและดึงเด็กกลับมาได้ยากมากขึ้นอีก

Rule

บ.= แบบอย่าง

-พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้เห็น ตั้งแต่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ โดยอาจแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ และให้ความใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฏในการใช้คอมพิวเตอร์และเวลาเล่นเกมต่างๆตามที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งห้ามทำผิดกฎเสียเองเป็นอันขาด