มิ.ย.5

ตอน... ฟ. ฟังกัน และ ฟันธง

ฟ.ฟัน

มาถึงตอนของตัวอักษร ฟ.ฟัน กันแล้วนะคะ แล้วเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อไปยังไงนั้นมาดูตอนนี้ในตอน... ฟ. ฟังกัน และ ฟันธง

Relationship

ฟ. = ฟังกัน 

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีให้กับลูกในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสังคมในกลุ่มเพื่อนของเด็ก โดยถ้าจะให้ดี คือ ควรเป็นทั้งพ่อ แม่ และเพื่อนให้กับเด็ก เพื่อให้มีความสนิทสนมจนเกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าเปิดเผย เพราะเมื่อเวลาที่เด็กมีปัญหาอะไรจะได้กล้าที่จะบอกหรือเล่าให้กับคนในครอบครัวมากกว่าที่หันออกไปหาคนอื่น เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นๆ 

Rule

 ฟ. = ฟันธง

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีมาตรการที่จริงจัง โดยกำหนดไว้เลยว่าเด็กสามารถเล่นเกมได้เวลาไหนบ้าง หากเกินเวลาจะต้องถูกลงโทษเป็นอะไร ให้ระบุให้ชัดเจน เสมือนเป็นการฟันธงในข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นไว้เพื่อสร้างและปลูกฝังจนเป็นนิสัยให้กับเด็ก ที่สำคัญคือห้ามใจอ่อนกับเด็กเป็นอันขาด