มิ.ย.6

ตอน... ภ. ภูมิใจ และ ภาระ

สำเภา

ใน "ตอน... ภ. ภูมิใจ และ ภาระ" นี้ยังคงมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากตอนที่ผ่านๆมา แต่อาจเปลี่ยนไปแค่ตัวอักษรและคำจำกัดความในแต่ละตอน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของ "ก-ฮ เดอะซีรีส์ นิวสปีชีส์...เด็กติดเกม" ส่วนในตอนนี้นั้นจะอย่างไรต่อไป ไปดูกันนะคะ ...

Relationship

ภ. = ภูมิใจ 

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองหรือ self - esteem เพื่อเป็นการให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและการมีคุณค่าในตนเอง โดยสะท้อนให้ได้จากการสนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ชอบ ที่สนใจ และที่ถนัด มีการให้รางวัลและคำชมเชยกับเด็กในข้อดีของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น แล้วจะช่วงส่งผลให้เด็กที่เคยคิดว่าได้รับการยอมรับและเติมเต็มจากการเล่นเกมหันกลับมาใช้เวลากับกิจกรรมที่ทำให้เขารู้สึกเช่นนั้นได้มากกว่า

Rule

ภ. = ภาระ

- พ่อแม่ผู้ปกครองอาจสะท้อนให้เด็กเห็นถึงข้อเสียของการเล่นเกมในแง่มุมของการเป็นภาระเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างในชีวิตประจำวัน แทนที่จะมีเวลาทำหน้าที่หลักหรือการเล่นกับเพื่อนแต่ต้องมานั่งเกมหรือคอยรอเวลาในการเพิ่มระดับของการเล่นเกมในแต่ละวันและอาจมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการติดเกมในที่สุด หากเด็กสามารถฉุดคิดได้ถึงคำว่าภาระเด็กจะสามารถลด ละ และค่อยๆเลิกเล่นเกมได้เร็วมากขึ้น เพราะกลัวการมีภาระนั่นเอง