มิ.ย.7

ตอน... ม. มองดี และ ไม่ยอม

ม้า

"ตอน...ม. มองดี และ ไม่ยอม" จะพูดถึงใน 2 ส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งเหมือนกันกับตอนที่แล้วมานั่นเอง แต่สำหรับในตอนนี้นั้นจะเข้มข้นและน่าติดตามเพียงใด ไปชมกันค่ะ 

Relationship

ม. = มองดี

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรมองโลกในแง่ดีของทุกๆเรื่องเท่าที่จะสามารถทำได้ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นที่พอใจมากเพียงใดก็ตาม เพื่อเป็นการลดอคติและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดที่พ่อแม่มีต่อเด็ก โดยเฉพาะเด็กติดเกมที่ยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ดูแล และใกล้ชิดอย่างมาก 

Rule

ม. = ไม่ยอม

- พ่อแม่ผู้ปกครอง้องไม่ยอมและไม่ตามใจเด็กจนเกินไป โดยแสดงให้เด็กเห็นว่าคุณเอาจริง ใจแข็ง และไม่ยอมเหมือนกับที่ผ่านมาอีกแล้ว เพื่อเป็นการสอนให้เด็กได้รู้ว่าจะต้องทำตามกฎกติกาที่วางไว้รวมถึงข้อตกลงต่างๆของครอบครัว