มิ.ย.10

ตอน... ร. รักลูก และ รังเกียจ

ร.เรือ

"ตอน... ร. รักลูก และ รังเกียจ" เห็นจากชื่อตอนแล้วนั้นดูจะเป็นในทางตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง แต่เนื้อหาด้านในนั้นจะไม่ได้เป็นในทางหักล้างกันแต่อย่างใด ส่วนจะพูดถึงอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ

Relationship

ร. = รักลูก

- ความรักแท้สามารถแก้ได้ทุกอย่าง การรักและเข้าใจเด็ก
ทำให้เด็กกล้าพูดคุยและยอมรับฟังพ่อแม่ได้มากขึ้น
โดยอาศัยเวลาคุณภาพที่มอบให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอ

Rule

ร. = รังเกียจ

- พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรรังเกียจหรือมีท่าทีที่อคติและต่อต้านในเด็กที่ติดเกม เพราะจะยิ่งเป็นการทำให้เด็กรับรู้ว่าไม่มีใครยอมรับและเข้าใจเขา
ซึ่งจะยิ่งเป็นการเพิ่มทัศนะคติที่ไม่ดีให้กับเด็กที่จะมีต่อพ่อแม่และคนรอบข้าง
แต่ควรจะใช้ความเห็นใจ เข้าใจ ยอมรับ
และพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กในทุกเมื่อที่เด็กมีปัญหา