มิ.ย.11

ตอน... ล. เล่นด้วย และ ละเลย

ลิง

"ตอน... ล. เล่นด้วย และ ละเลย" มีเนื้อหาที่เป็นในลักษณะตรงกันข้ามกันอีกแล้ว แต่จะเป็นในแบบของด้านสัมพันธภาพกับด้านกฎกติกา เพื่อแยกออกให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับเด็กๆที่ติดเกม โดยเนื้อหาตามที่เห็นด้านล่างนี้เลยค่ะ 

Relationship

ล. = เล่นด้วย

- มีการสร้างสัมพันธภาพกันในครอบครัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับเด็กที่เป็นช่วงวัยของความต้องการความรักความอบอุ่นและการใกล้ชิดจากคนรอบข้าง
และหนีไม่พ้นในเรื่องของการเล่น หยอกล้อ และเล่นของเล่นกับเด็ก
หรือเป็นการพาเด็กออกไปเที่ยวนอกบ้าน เช่น สวนสนุก เป็นต้น
เพื่อเป็นการชักจูงเด็กให้หันกลับมาสนใจและมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นกว่าการจดจ่ออยู่กับการเล่นเกม

Rule

ล. = ละเลย

- พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อลูกเป็นอันขาด
เนื่องจากเด็กต้องการความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ
สถาบันครอบครัวเป็นสังคมหน่วยที่เล็กที่สุด ดังนั้น
หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นส่วนใหญ่ย่อมมาจากครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกๆสำหรับปัญหาในสังคมปัจจุบัน
ดังนั้น หากเราสร้างไออุ่นให้ครอบครัวของตนเองได้อย่างพอดีและสม่ำเสมอแล้วนั้น
จะไม่มีอะไรที่สามารถมาทำลายและเป็นภุมิคุ้มกันให้กับทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี