มิ.ย.14

ตอน... ส. สม่ำเสมอ และ สมดุล

เสือ

ตอน... ส. สม่ำเสมอ และ สมดุล จะเป็นในแง่ของทางด้านบวกมากกว่า โดยเเบ่งเป็นด้านสัมพันธภาพและด้านกฎกติกาที่ควรมีต่อเด็กและกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน แก้ไข และดูแลเด็กติดเกม

Relationship

ส. = สม่ำเสมอ

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความคงเส้นคงวา ไม่ใช่เข้มบ้างอ่อนบ้าง หรือห้ามบ้างตามใจบ้าง จะทำให้เด็กสับสนในการกระทำของผู้ใหญ่ จึงทำให้เด็กไม่เคร่งครัดในกฎข้อตกลงต่างๆที่ได้กำหนดไว้ และอาจส่งผลถึงการต่อต้านจากเด็กในที่สุด

Rule

ส. = สมดุล

- “เกมสมดุล ชีวิตสมดุล” ตามสโลแกนของโครงการเว็บไซต์นี้เลย คือ การที่ไม่บังคับให้เด็กเลิกเล่นเกม หรือเลิกแบบหักดิบ แต่เป็นการให้เด็กเล่นเกมอย่างมีขอบเขตและมีความสมดุลในการใช้ชีวิตปกติ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะการใช้เวลากับสังคมความเป็นมากกว่าการใช้สังคมในโลกออนไลน์