มิ.ย.17

ตอน... ห. ให้เวลา และ ห้ามปราม

ห.หีบ

ตอน... ห. ให้เวลา และ ห้ามปราม จะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์และกฎต่างๆที่ควรมีต่อกันภายในบ้าน โดยเฉพาะการมอบให้กับลูกของคุณ เพื่อเป็นทั้งภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ดูแล รักษาให้เขาได้เติบโตอย่างสมบูรณ์เหมาะสมกับวัย และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า แ่ต่ตอนนี้เรามาดูเนื้อหาของตอนนี้กันดีกว่าค่ะ... 

Relationship

ห. = ให้เวลา

- การที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้เวลากับลูกมากขึ้น
ทั้งเวลาที่อยู่บ้านและเวลาที่พาออกไปนอกบ้าน ไม่ว่าจะด้วยการจัดหากิจกรรมต่างๆทำร่วมกันภายในครอบครัว
หรือการพูดคุย ปรึกษาหารือ เล่าสู่กันฟังก็ดี
ซึ่งต้องอย่าลืมว่าเด็กที่ติดเกมนั้นส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาของความเหงา ความเบื่อ
และไม่มีอะไรทำ จึงหันไปเล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาและหาสิ่งทดแทน

Rule

ห. = ห้ามปราม

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีการห้ามปรามเด็กตั้งแต่แรกเริ่มในการเล่นเกม
และการกระทำต่างๆที่อาจเป็นไปในทางที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมของเด็ก
ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสังเกตและเฝ้าระวังในตัวเด็กให้มากขึ้น
และควรห้ามปรามด้วยวาจา การกระทำ และสื่อให้เห็นถึงความอ่อนโยน ความเห็นใจ
และการเป็นห่วงเด็ก ไม่ใช่เป็นการดุด่าว่ากล่าวที่รุนแรง