มิ.ย.18

ตอน... อ. อายุ และ อดออม

ตอน... อ. อายุ และ อดออม

ตอน... อ. อายุ และ อดออม ถือว่าเป็นตอนก่อนตอนจบที่แฝงด้วยแง่คิด เนื้อหา เคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมได้เป็นอย่างดี  หากใครที่อาจพลาดบางตอนของเราไปสามารถทำการดูย้อนหลังจากในส่วนของ "เรื่องเด่น->การดูแลเด็กติดเกม" จากในเว็บไซต์ของทางเราได้ตลอดเวลา และหากมีข้อติชมหรือต้องการเสนอความคิดเห็นสามารถติดต่อกับทางเราได้จากในส่วนของ "webboard" ในเว็บไซต์ของเราได้อีกเช่นกัน ส่วนตอนนี้นั้นไปติดามชมกับตอน อ.อ่าง กันดีกว่าค่ะ

Relationship

อ. = อายุ

- โดยใช้สูตร (2-3-6-13) หมายถึง

2 = ไม่ควรให้เด็กเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนอายุ 2 ปี

3= ไม่ควรให้เด็กเล่นเกมก่อนอายุ 3ปี

6= เริ่มให้เด็กเล่นเกมได้ตั้งแต่อายุ 6ปีขึ้นไป

13= เริ่มให้เด็กเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่อายุ 13ปีขึ้นไป

ซึ่งจะเป็นการดีที่สุดหากสามารถทำตามสูตรดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันไว้ให้เด็กตั้งแต่แรกเรื่อมและให้ห่างไกลจากภัยสังคมต่างๆที่ง่ายในการเข้าถึง

Rule

อ. = อดออม

- พ่อแม่ผู้ปกครองต้องฝึกให้เด็กรู้จักอดออม ใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็น และมีการเก็บออมเงินที่เหลือจากค่าขนมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยอาจต้องเฝ้าระวังในการที่เด็กจะนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการเล่นเกมและอินเทอร์เน็ตที่เกินขอบเขต