มิ.ย.19

ตอน... ฮ. เฮฮา และ ฮอทไลน์

ฮ. นกฮูก

ตอน... ฮ. เฮฮา และ ฮอทไลน์ ของ "ก-ฮ เดอะซีรีส์ นิวสปีชีส์...เด็กติดเกม" ได้มาถึงตอนจบบริบูรณ์หรือตอนอวสานกันแล้วนะคะ โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้รับข้อมูลความรู้ และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน แก้ไข และเข้าใจในเด็กที่ติดเกมหรือพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กได้มากยิ่งขึ้น ในแต่ละตอนที่ทางเราได้นำเสนอไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางและวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเด็กของคุณที่บ้านได้อย่างแน่นอน รวมถึงเป็นการทำให้ผู้ใหญ่อย่างเรามีความเข้าใจและเข้าถึงในความเป็นเด็กหรือวัยรุ่นของพวกเขาได้มากขึ้นอีกด้วยว่าพวกเขานั้นมีความต้องการ ไม่ต้องการ หรือมีความคิดความรู้สึกอย่างไรในการที่หันตัวเองไปเข้าหากับสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจเป็นไปจากสังคม สิ่งแวดล้อม หรือจากตัวของเด็กเองที่อาจมีความต้องการชดเชยบางสิ่งบางอย่างที่ตนเองได้ขาดหายไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจากคนในครอบครัว ความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่ และความใกล้ชิดจากพ่อแม่ เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาการติดเกมในเด็กนั้นจึงเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในลำดับต้นๆเลยทีเดียว ณ สังคมในปัจจุบันนี้ จึงเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนควรที่จะหันกลับมาให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงและผลดีผลเสียจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้นกันได้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้เยาวชนของเราหลุดพ้นจากการติดเกมหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่มากจนเกินไป แล้วยังอาจส่งผลกระทบไปเป็นปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมต่อไปได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ทาง HealthyGamer ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผลงานของเรา และหากมีคำติชมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถเข้ามาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กับทางเราได้ที่ทางเว็บไซต์ของ HealthyGamer คือ www.HealthyGamer.net และ www.facebook/HealthyGamer ส่วนในตอนจบบริบูรณ์นี้จะมีเนื้อหาลงท้ายว่าอย่างไรนั้น ไปติดตามดชมกันได้เลยค่ะ   

Relationship

ฮ. =เฮฮา

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำตัวง่ายๆสบายๆ เป็นเพื่อนกับเด็ก และรวมถึงเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเด็กด้วย เพื่อเป็นการเข้าถึง และรู้เท่าทันความเป็นอยู่ในสังคมของเด็กที่นอกเหนือจากชีวิตประจำวันเวลาที่อยู่ที่บ้าน

Rule

ฮ. =ฮอทไลน์

- หากกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองพบปัญหาที่คิดว่าเกินความสามารถหรือหนักเกินไปสำหรับตนเอง ณ ขณะนั้น หรือแม้แต่การที่ต้องการที่ปรึกษา ขอคำแนะนำ และที่ระบายความรู้สึกของตนเอง ยังมีอีกหนึ่งวิธีคือการโทร Hotline กรมสุขภาพจิต ที่หมายเลข 1323 หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแต่ความสะดวก