มิ.ย.25

"เกม" กับ "เกมส์" ต่างกันอย่างไร ?

เกม เด็ก ติดเกม ความหมายของเกม วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ คอมพิวเตอร์

มาดูความหมายของคำว่า "เกม" กับ "เกมส์" กันสิว่าต่างกันอย่างไร ?

คำว่า เกม หมายถึง 

น. การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา, การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์, การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร, โดยปริยายหมายถึงการแสดงที่ใช้กลวิธี หรือเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหักล้างกัน เช่น เกมการเมือง, ลักษณนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นที่จบลงด้วยการแพ้ชนะกันครั้งหนึ่งๆ เช่น เล่นแบดมินตัน เป็นต้น

คำว่า เกมส์ หมายถึง

ก. สิ้นสุด, จบ, เช่น เรื่องนี้เกมไปนานแล้ว

ส่วนคำว่า "เกมส์" ไม่มีในพจนานุกรม

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าคำว่า "เกมส์" นั้นไม่มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และหากเมื่อต้องการใช้คำว่า "เกม" ไม่ว่าจะในความหมายแบบไหนก็ตามจึงควรใช้คำว่า "เกม" ถึงจะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย