ส.ค.26

วิดีโอเกมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย

วิดีโอเกมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย
     ในช่วงไม่กี่ปีทีผ่านมาวิดีโอเกมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยมากขึนย่อมเกิดข้อพิพาทเกียวกับผลกระทบของวิดีโอเกมมากมายซึงข้อพิพาททีเป็นที่ถกเกียงกันมากที่สุดคือเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบเกม และการเสพติดเกมนั่นเอง แต่เมื่อมองอย่างเป็นกลางแล้วจะพบว่าปัญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุมาจากวิดีโอเกมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปัจจัยในครอบครัว สิ่งแวดล้อม และตัวของเด็กที่เป็นผู้เล่นด้วย ฉะนั้นการแก้ปัญหาด้วยการคาดโทษที่ตัววิดีโอเกมเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดนัก การแก้ไขปัญหาจำ เป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ฝ่ายผู้ปกครองควรกำหนกติกาในการเล่นรวมไปถึงการจัดวางตำแหน่งเครื่องเล่นเกมให้เหมาะสม และควรทำความเข้าใจกับเกมที่บุตรเล่นว่าเหมาะสมกับอายุของบุตรหรือไม่ ในระดับชุมชนควรมีการสอดส่องดูแลร้านเกมในพื่อนที่ว่าเปิดปิดเป็นเวลา จัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ในระดับของรัฐบาลเองควรเร่งดำเนินการในการตรวจจับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และควรเริ่มใช้ระบบจัดเรตของเกมอย่างจริงจัง
 

     สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และดูแลเด็กติดเกมได้ที่นี่ www.healthygamer.net และ www.facebook.com/healthygamer โดยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของพวกเรากันได้นะคะ ด้วยการแบ่งปันหรือร่วมแสดงคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราต่อไป...

HealthyGamer

AttachmentSize
widiioekmkabphrtikrrmthiiaimphuengprasngkhkhngedkaithy_-_._chaaywithy.pdf174.42 KB

Comments

#1 เห็นด้วยอย่างแรง

เห็นด้วยอย่างแรง