ต.ค.2

ข่าวเด็กติดเกม มีสูงถึง 1 ใน 4 ของปัญหาครอบครัว

ข่าวเด็กติดเกม มีสูงถึง 1 ใน 4 ของปัญหาครอบครัว

คุณรู้หรือไม่ ???

     ข่าวปัญหาเกี่ยวกับเด็กติดเกมมีสูงถึง 1 ใน 4 ของปัญหาครอบครัวทั้งหมดที่ได้รับการนำเสนอตามสื่อต่างๆ เชียวนะคะ!! โดยปัญหาเด็กติดเกมเริ่มปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมานี้เอง และกลายเป็นปัญหามากขึ้น ในช่วง พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

 

      ข่าวปัญหาครอบครัว

  • ความสัมพันธ์/บทบาท        44 เปอร์เซ็นต์
  • เด็กติดเกม                     25 เปอร์เซ็นต์***
  • อบายมุข/อาชญากรรม        15 เปอร์เซ็นต์
  • เพศพาณิชย์                     8 เปอร์เซ็นต์
  • อื่นๆ                              8 เปอร์เซ็นต์

    

     ในช่วงแรกประเด็นการเสนอข่าวจะเป็นประเด็นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ผลเสียทางสุขภาพ และการใช้เวลาของเยาวชน ต่อมาเป็นปรากฏการณ์เกมออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เช่น อาชญากรรมในเยาวชน พฤติกรรมก้าวร้าว การเสพติดเกมที่มีความรุนแรง ฯลฯ จนหน่วยงานจากภาครัฐต้องออกมาตรการมาควบคุมป้องกัน เช่น การจำกัดเวลาในการเล่นเกม จัดระเบียบร้านอินเทอร์เน็ต เปิดศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาเด็กติดเกม

     เมื่อปัญหาเด็กติดเกมแพร่หลาย เป็นอันตรายและมีอิทธิพลในทางลบต่อเยาวชนในอายุที่น้อยลงมากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงในเกมที่เล่น  ในช่วงหลังๆ จึงมีการเน้นบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง และสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลมากขึ้น

     ตัวอย่างพาดหัวข่าวปัญหาครอบครัวเนื่องจากเด็กติดเกมในแต่ละปี พ.ศ.

     2547 แม่ร้องลูกหาย 3 เดือน เหตุห้ามเล่นเกมคอม หลังติดงอม-เริ่มขี้โมโห

     2548 เด็กติดเกมออนไลน์ ปมความรุนแรงในครอบครัว

     2549 เด็กชายยิงเพื่อนดับเลียนแบบเกมคอม

     2550 ลูกติดเกม ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่

     2551 เด็กติดเกมแม่ส่งไปอยู่สวนผูกคอตาย

     2552 ไวรัสร้ายเด็กไทยในโลกออนไลน์ ต้นตอจี้-ปล้น ลักขโมย-ขายตัว-เสพยา

     เรียกได้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมดาอีกต่อไป เป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งในครอบครัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เพราะฉะนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรตระหนักในการดูแลและป้องกันปัญหาติดเกมของลูก โดยเริ่มต้นง่ายๆที่ครอบครัวนะคะ ดูแลกันและกัน ทะนุถนอมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ครอบครัว เป็นเกราะป้องกันชั้นดี อันจะทำไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดเกมและปัญหาต่างๆ ในครอบครัวได้ค่ะ หรือหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาติดเกมของน้องๆ สามารถเข้ามาฝากคำถามที่นี่ ได้ตลอดเวลาค่ะ Healthygamer มีทีมจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาไว้คอยตอบคำถามของทุกท่าน และมีบทความเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกม และข่าวสารไอทีวิทยาการต่างๆ ให้เลือกอ่านอย่างจุใจ

 

ที่มา:

ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

รายงานวิจัยในชุดโครงการ “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว: ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554