มี.ค.27

โฮมรูม: เกมสมดุล…ชีวิตสมดุล

โฮมรูม: เกมสมดุล…ชีวิตสมดุล

 

 

 

 

 

 

โฮมรูม: เกมสมดุล…ชีวิตสมดุล
 
18 มี.ค. 57 | 17.10 – 18.00 |
 
 
ห้องส่ง “ความสุข” สู่บ้านคุณ
 
ช่วงสุขกาย สบายใจ ร่วมพูดคุยกับอดีตหนุ่มผู้ติดเกมถึงขั้นลงแดง จนเกือบเสียอนาคตและเกือบคิดสั้นฆ่าตัวตาย "คุณเคี้ยง เอกภพ คุณากรไพบูลย์ศิริ" ผู้ที่เคยเป็นความหวังของบ้านกลับกลายเป็นคนที่หวังพึ่งอะไรไม่ได้ และพร้อมฟังคำแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล รวมถึงวิธีสังเกตระดับของอาการติดเกม
 
 
 
 
 

  

ขอขอบคุณ ...