พ.ค.8

Screen-Free Week... ปิด...เพื่อเปิด

Screen-Free Week... ปิด...เพื่อเปิด

โครงการรณรงค์นี้เริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1994 โดยใช้ชื่อว่า TV-Free America ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น organization ในชื่อว่า Center for SCREEN-TIME Awareness (CSTA) โดยมีการรณรงค์ให้คนดูทีวี หรือใช้เวลากับหน้าจอ (screen time) ให้น้อยลง อ่านหนังสือ ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อน หรือพบปะพูดคุยกับคนอื่นให้มากขึ้น

 

ในปี 2010 ได้มี organization ชื่อ Campaign for a Commercial-Free Childhood (CCFC) จัดกิจกรรมร่วมกับ CSTA และเปลี่ยนชื่อแคมเปญจาก TV Turnoff Week, Digital Detox Week เป็น Screen-Free Week ตั้งแต่เริ่มโครงการมามีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 300 ล้านคน กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศ 

ในปีหน้า สัปดาห์ Screen-Free จะมีในช่วงวันที่ 4-10 พ.ค.2558

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.commercialfreechildhood.org