มิ.ย.4

10 คำถาม:: คุณเป็นพ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงลูกให้ปลอดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่??

10 คำถาม:: คุณเป็นพ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงลูกให้ปลอดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่??

บทความพิเศษโดย:: 

รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน

มาสำรวจวิธีการเลี้ยงลูกของเรากันดีกว่า

ว่าแบบนี้จะเสี่ยงต่อภัยอันตรายในโลกอินเทอร์เน็ตหรือไม่

 
หากพบว่าลูกๆ มีความเสี่ยง