แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม ฉบับผู้ปกครอง (Game-P)

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวคุณ หรือตรงกับความรู้สึกของคุณ โดยคลิกลงในวงกลมหลังข้อคำถาม

คำตอบที่สามารถเลือกตอบได้ในแต่ละข้อคำถามมี 4 คำตอบ ได้แก่“ไม่ใช่เลย” “ไม่น่าใช่” “น่าจะใช่” “ใช่เลย” การตอบให้ใช้ความรู้สึกของผู้ตอบเป็นหลัก กรณีที่ไม่แน่ใจให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตอบ

  • ไม่ใช่เลย หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจ 100% ว่าตนเองไม่เคยมีพฤติกรรม หรือความรู้สึกเช่นนั้นเลย
  • ไม่น่าใช่ หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าตนเองไม่เคยมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกเช่นนั้น
  • น่าจะใช่ หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกเช่นนั้น
  • ใช่เลย หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจ 100% ว่าตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมหรือความรู้สึกเช่นนั้น

แบบทดสอบต่อไปนี้ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ใดต้องการคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบทดสอบ ต้องได้รับการยินยอมจากเว็บไซต์

ใช่เลย ทำสม่ำเสมอน่าจะใช่ ทำบ่อยไม่น่าใช่ ไม่ค่อยทำไม่ใช่เลย ไม่เคยทำเลย
1. ลูกของท่านเอาใจใส่การเรียน
2. ท่านรู้สึกว่าท่านมีเวลาให้ลูกเพียงพอ
3. ท่านมักทำกิจกรรมร่วมกับลูกเป็นประจำ
4. ลูกของท่านสามารถเล่นเกมเมื่อไหร่ก็ได้ นานแค่ไหนก็ได้
5. ท่านส่งเสริมให้ลูกมีกิจกรรมทำยามว่าง(ที่ไม่ใช่การเล่นเกม หรือเรียนพิเศษ)
6. ท่านดูแลการใช้เงินของลูกอย่างใกล้ชิด
7. ท่านหาโอกาสกล่าวชมหรือให้กำลังใจลูกอยู่เสมอ
8. ท่านรู้สึกว่าการที่ลูกเล่นเกม ทำให้ท่านมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น
9. ท่านสอนวิธีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมให้ลูก
10. เมื่อลูกทำผิด ท่านให้โอกาสลูกพูดเหตุผลของเขาก่อน
11. ท่านมักพูดกับลูกอย่างนุ่มนวล
12. ท่านอนุญาตให้ลูกมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เล่นเกมไว้ในห้องส่วนตัวของเขา หรือในห้องที่ปิดมิดชิด
13. ท่านเอาจริง ไม่ใจอ่อน ที่จะลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิด
14. ท่านฝึกให้ลูกรับผิดชอบทำงานบ้านตั้งแต่เล็กๆ
15. บ้านของท่านเป็นบ้านที่มีกฎมีระเบียบชัดเจน
16. ท่านคิดว่าลูกคงเหงาแน่ ถ้าไม่มีเกมให้เล่น