>>>> ประชาสัมพันธ์งาน Siriraj Palliative Care Day 2019 <<<<

 Siriraj Palliative Care Day 2019  (20-22 พฤศจิกายน 2562)

                 นิทรรศการงาน Advance Care Planning สำหรับภาคประชาชน ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

**********ประกาศผลงานผู้ได้รับรางวัลเรื่องเล่าจากใจประจำปี 2019**********

 

ประกาศผลงานเรื่องเล่าจากใจในงาน Siriraj Palliative Care Day 2019

รางวัลที่ 1 "อ้อมกอดของรอยยิ้ม"  นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ณัฐนันทพร แสนทวีสุข วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

รางวัลที่ 2 "งานสุดท้าย"              นางวาตนิตา เสมประวัติ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี

รางวัลที่ 3 "อาม่าคือผู้ป่วยยาก"     พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

***ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง ประจำปีการศึกษา 2563***

 ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง พ.ศ. 2563 

 Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine 

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

 ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง พ.ศ. 2562

 Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine 

ประกาศรับสมัครแพทย์ในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีความสนใจในการดูแล palliative care เข้ามาร่วมเรียนรู้กับศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

หลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลา 1 ปี

ประชาสัมพันธ์ การเปิดอบรมหลักสูตรพยาบาล 4 สัปดาห์ Siriraj Palliative Care For Nurse 2019

 ศูนย์บริรักษ์  ศิริราช วางแผนจัดการอบรมหลักสูตร palliative care for nurse2019  หลักสูตร 4 สัปดาห์

โดยกำหนดให้มีการอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

1. อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 (รับสมัครจำกัด 60 คน)

2. อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (รับสมัครจำกัด 30 คน) ประกอบด้วย

2.1 ภาคทฤษฎี 10-14 มิถุนายน 2562

>>>>ประกาศผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัล 2018<<<<

ผลงานที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ ในงาน Siriraj Palliative Care Day 2018

รางวัลที่ 1 โปรแกรมการดูแลด้วยกาย ประคับประคองด้วยใจ เชื่อมสายใยผ่านลูกกรง

โดย ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

รางวัลที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลสีคิ้ว

โดย โรงพยาบาลสีคิ้ว

รางวัลที่ 3 การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย โรงพยาบาลพุทไธสง บุรีรัมย์

รางวัลชมเชย

>>>ประกาศรางวัลผลงานเรื่องเล่าจากใจ 2018<<<

 ผลงานเรื่องเล่าจากใจที่ได้รับรางวัลงาน Siriraj Palliative Care Day 2018

รางวัลที่ 1 "เพลงสุดท้าย"  โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ภาโนมัย  รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

รางวัลที่ 2 "ภาพในใจ"  โดย นาวาอากาศโทหญิง สุพัตรา กิจวิสาละ  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ

รางวัลที่ 3 "ยิ่งรู้จัก... ยิ่งรักเธอ"  โดย นางสาวอุระวรา บุญเจือ  รพ.ศิริราช

 

รางวัลชมเชย 12 รางวัล

Siriraj Palliative Care Day 2018

Siriraj Palliative Care Day 2018

24-25-26 ตุลาคม 2561

ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช

หัวข้อประชุมวิชาการตาม โปสเตอร์ที่แนบมาด้านล่าง

พร้อมหนังสือประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณภัคภร ผดุงทรั้พย์ 024199679-80

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องเล่าจากใจและโปสเตอร์เกี่ยวกับงาน palliative care >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "ขยายเวลาส่งผลงาน หมดเขต 5 ตุลาคม 2561"

 Siriraj Palliative Care Day 2018 มีกำหนดจัดงานในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินทร

อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

 

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap