รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๓ (สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

 รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj  Palliative  Care  Day 2013    (Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่8 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่  22 พฤศจิกายน 2556 )  ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินผ่านใบ billpayment สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่หน้างาน และมีการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมที่หน้างาน  ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ CNEU  11.5  หน่วยคะแนน  

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2013

โปสเตอร์ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 5

โดย คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

โปสเตอร์กำหนดการงาน Siriraj Palliative Care Day 2013

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมSiriraj Palliative Care Day 2013 สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่าลงทะเบียนในการประชุม ราคา ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ซึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และกำหนดให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านใบ Bill Payment ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และจะดำเนินการปิดระบบภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าใช้ในการประชุมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมการประชุมและให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

หนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การแพทย์แผนไทยกับงานบริรักษ์”

โดย รศ.นพ ทวี เลาหพันธ์
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหนัก”

โดย ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 
ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่4 ”

    “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่4 ”  กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 17ตุลาคม 2555  เวลา 13.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  องค์ปาฐกคือ รศ.นพ ทวี เลาหพันธ์ บรรยายเรื่อง“การแพทย์แผนไทยกับงานบริรักษ์”

 

   

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap