หนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การแพทย์แผนไทยกับงานบริรักษ์”

โดย รศ.นพ ทวี เลาหพันธ์
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหนัก”

โดย ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 
ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่4 ”

    “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่4 ”  กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 17ตุลาคม 2555  เวลา 13.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  องค์ปาฐกคือ รศ.นพ ทวี เลาหพันธ์ บรรยายเรื่อง“การแพทย์แผนไทยกับงานบริรักษ์”

 

   

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj Palliative Care Day 2012

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุม Siriraj  Palliative  Care  Day 2012    (Update ข้อมูลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่  9  ตุลาคม  2555 )  หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมประชุมวันที่ 15  ตุลาคม  2555

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนตามรหัสการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอก โดยขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนำเอกสารการชำระเงินยื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนตามรหัสSAP ณ จุดลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายใน

ผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และการประกวดโปสเตอร์ ประจำปี 2555

ผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจประเภทงานเขียนและคลิปวีดีโอ และการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับ Palliative care มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2012 หัวข้อเรื่อง “Living to the end: Palliative care for an ageing population” ระหว่างวันที่17-19 ตุลาคม 2555

 ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ siriraj  palliative  care  day 2012 สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยคลิกที่เว็บลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่างนี้ค่ะ

 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/palliative_care/registration/register1.asp

 

 หลังจากท่านสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ใบ Bill Payment เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาและกรุณานำหลักฐานการชำระเงินยื่นในวันประชุม ณ จุดลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นพยาบาลจะได้รับ CNEU 12 หน่วยคะแนน สำหรับบุคคลากรภายในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนผ่าน link ด้านบนได้ โดยไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือโทรมาแจ้งชื่อได้ที่02-419-9045

สำหรับการลงทะเบียน workshop  ขณะนี้  Workshop IA: Pain Management in Elderly Palliative Care Patient Workshop IB: Symptoms Management in Elderly และWorkshop IIA: Communication Skill เต็มแล้วค่ะ

สำหรับworkshop ศักยภาพของการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ยังไม่เต็มค่ะ

 

เรื่องโรงแรมที่พัก  คณะผู้จัดงานขออนุญาตไม่รับจองห้องพักให้  ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการในเรื่องการจองโรงแรมที่พักด้วยตนเอง   โรงแรมที่ใกล้กับสถานที่ประชุม ได้แก่ 

โรงแรมเอสดีอเวนิว สาขาปิ่นเกล้า 

 เบอร์โทรศัพท์02-4340400

โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

 
โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

โรงแรม ลักษ์ชัวรี่ สวีท กรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสังคมไทยที่เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ประชากรผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สังคมต้องให้การดูแล เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมถอย ผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิต มักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายชนิดร่วมกัน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด dementia osteoporosis หรือ arthritisเป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้มักส่งผลให้เกิดความพิการและนำไปสู่การเสียชีวิต  ดังนั้นการดูแลแบบ palliative care จึงมีความสำคัญและได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิต (WHO, 2011)

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap