ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2011

ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2011 ได้ 2 ประเภท ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Palliative Care Conference ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554

 ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Palliative Care Conference ในหัวข้อ Management of Advanced Colorectal Cancer ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 ถึง 16.00น. ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงษ์ ไชยยันต์ ตึกอดุยเดชวิกรมชั้น 7

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Palliative Care Conference ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Palliative Care Conference ในหัวข้อ Palliative care in advanced head and neck cancer ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน  2554 เวลา 14.00 ถึง 16.00น. ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงษ์ ไชยยันต์ ตึกอดุยเดชวิกรมชั้น 7

งาน Siriraj Palliative Care Day 2010 ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ อาทิตย์อัสดง

งาน Siriraj Palliative Care Day 2010ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ อาทิตย์อัสดง จดหมายข่าวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ ในความเคลื่อนไหวตามไปดูSiriraj Palliative Care Day 2010 สามารถ download เอกสารมาอ่านได้จากลิ้งด้านล่าง

http://www1.si.mahidol.ac.th/Palliative/sites/default/files/publish_2_6.pdf

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Palliative Care Conference ในวันพุธที่16 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Palliative Care Conference ในหัวข้อ How to manage cancer pain effectively โดยรศ.พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน และ นพ.ศุภการ เตชัสอนันต์ ในวันพุธที่16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 ถึง 16.00น. ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงษ์ ไชยยันต์ ตึกอดุยเดชวิกรมชั้น 7

หนังสือปาฐากถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่1,2และหนังสือเรื่องเล่าจากใจ (Download ฟรี)

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือปาฐากถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่1,2และหนังสือเรื่องเล่าจากใจ โดยท่านสามารถเลือก Download หนังสือที่ท่านสนใจ ได้จากลิ้งด้านล่าง

Dr. Suresh Kumar มาศึกษาดูงานที่ศูนย์บริรักษ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 Dr. Suresh Kumar ผู้อำนวยการจาก Institute of Palliative Care Medicine ประเทศอินเดีย ได้มาศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองโดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ Dr. Suresh Kumar ยังได้แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของตำรวจอินเดียในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเดินทาง

บุคคลากรจากโรงพยาบาลหัวเฉียวมาเยี่ยมดูงาน

ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553 มีบุคคลากรจาก โรงพยาบาลหัวเฉียว จำนวน 10 ท่าน ได้มาขอศึกษาดูงาน Palliative care ใน โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งบุคคลากรที่มาดูงานประกอบไปด้วย

ประชาสัมพันธ์ การส่งเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2010

                    เนื่องด้วย  คณะกรรมการดำเนินการ palliative  care  จะดำเนินการจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ  ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือ จากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจให้กับผู้เขียน และอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง

ประชาสัมพันธ์ ส่งโปสเตอร์เข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2010

                    เนื่องด้วย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กำหนดให้มีการจัดงาน Siriraj Palliative Care Dayขึ้นในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์  สื่อสารนโยบายและเผยแพร่ผลงานด้าน Palliative care ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่ประชาคมศิริราชและประชาชนทั่วไป

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap