การจัดงาน Siriraj Palliative Care Day2010 จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 ตค. 2553

The theme for World Hospice and Palliative Care Day on October  2010 is "Sharing the care".

นำร่องเปิดให้บริการ Palliative care clinic

คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care ได้นำร่องเปิดให้บริการ Palliative Care Clinic ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ หน่วยระงับปวด (Pain clinic)

ตารางกิจกรรมวิชาการ Palliative Care Conference ปี 2553

กิจกรรมวิชาการ Palliative Care Conference จัดเป็นประจำ ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

ประชาสัมพันธ์ Siriraj Palliative Care for Nurse หลักสูตร 4 สัปดาห์

 ศูนย์บริรักษ์  ศิริราช ประชาสัมพันธ์จัดการอบรมหลักสูตร palliative care for nurse2018 โดยกำหนดจะจัดการอบรม

  1. ภาคทฤษฏีจัดระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
  2. ภาคปฏิบัติแบ่งเป็น 2 รุ่น 

                      รุ่นที่1 ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561

                      รุ่นที่2 ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติวันที่ 9-26 กรกฎาคม 2561

ขยายเวลารับผลงานเรื่องเล่าจากใจและโปสเตอร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศขยายเวลารับผลงาน เรื่องเล่าจากใจและโปสเตอร์เป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative CareในงานSiriraj Palliative Care Day 2013

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๓ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๗– ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๕” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma

การส่งเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2013

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๓ ในระหว่างวันที่ ๒๗– ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๕” การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือ การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งการดูแลแบบ Palliative

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap