ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจปี2559

ตามที่มีการจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยมีการเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม2559 ถึงวันที่26 กันยายน 2559 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 120 เรื่อง และคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินเรื่องเล่าที่ได้ส่งเข้าประกวด ผลการประกวดคือมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 6 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าจากใจ
ไม่ใช่หน้าที่ แต่คือ ความเป็นห่วงและความรัก
พว. จุฬาพร ประสังสิต
คลินิกออสโตมีและแผล งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รางวัลรองชนะเลิศ
เก้าอี้ตัวเดิม
พ.ต.ท.กฤติชาติ กำจรปรีชา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ

รางวัลรองชนะเลิศ
ความเข้าใจ
นางสาวพวงผกา ใจทอง
หอผู้ป่วย 84 ปีชั้น 9 ตะวันออก งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รางวัลรองชนะเลิศ
แท็บเล็ต
พญ.ชุษณา ข่ายม่าน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รางวัลรองชนะเลิศ
ชนะความกลัว
นางสาวพรพรรณ วงษ์จันลา
หอผู้ป่วย มหิดลวรานุสสรณ์ 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รางวัลรองชนะเลิศ
ฝันที่หยุดไม่ได้
พว.ประณีต จินตนะ
เวชกรรมสังคม ศสม.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย
พันธนาการแห่งชีวิต
นางรัตนพร วังคะฮาด
หอผู้ป่วยพุทธรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

รางวัลชมเชย
น้องผู้เข้มแข็ง
นางสาวสุธิมา พีชะพัฒน์
แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช

รางวัลชมเชย
ความต้องการสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุด
นางวันทนา วิไลเบญจวรรณ
โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลชมเชย
สายตาของแม่
พว.ยุวรัตน์ อักษรทอง
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลกันตัง

รางวัลชมเชย
อย่าลืมผม
นางนิฮูดา ชายเกตุ
โรงพยาบาลยะลา

รางวัลชมเชย
ความปรารถนาครั้งสุดท้าย ... จดหมายถึงแม่จากแดน 4
นางสาวจันทร์เพ็ญ ภาโนมัย
นางสาวประภาพร กสิพล
นางสาวอาภา สัตยสัณห์สกุล
คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap