ประชาสัมพันธ์การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017 ขยายเวลารับผลงานเป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่ โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มีกำหนดจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ๒๐๑๗ ขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  – ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่๙”  การเสวนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย  Palliative Care

ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในงานครั้งนี้คือการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Careซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือใช้รูปแบบตัวอักษร Tahoma   ขนาดตัวอักษร ๑๖   ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ  ขนาด ๖๒ ซม. X๙๕ ซม. ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative แล้วจัดส่งผลงานในรูปแบบ .ppt มาใน CD ที่พร้อมส่งพิมพ์

ส่งมาได้ที่ศูนย์บริรักษ์ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ คุณภคภร ผดุงทรัพย์

กำหนดปิดรับผลงานวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แบบฟอร์มรูปแบบโปสเตอร์ และรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ จากไฟล์ attachment ด้านล่าง

AttachmentSize
PosterFormat_9.ppt329 KB
process poster 2017.doc47.5 KB
поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap