ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเข้าประกวดในงาน Siriraj Palliative Care Day 2017 ขยายเวลารับผลงานเป็น ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 การจัดการประกวดเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจากการพบเห็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟัง โดยมุ่งหวังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจกับผู้อ่านทุกท่านได้ เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทงานเขียน เขียนเรื่องเล่าโดยใช้รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร ๑๖ จำนวน ๑-๒ หน้ากระดาษ ส่งมาได้ที่ e-mail: sipalliative@gmail.com ส่งผลงานมาได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์๐๒-๔๑๙-๙๖๗๙ และ ๐๒-๔๑๙-๙๖๘๐ และค้นหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช http://www1.si.mahidol.ac.th/palliative กำหนดปิดรับผลงานเรื่องเล่าจากใจภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกรางวัลโดยมี ผู้ชนะการประกวดจำนวน ๓ รางวัล และ รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเกี่ยวกับ  Palliative Care  เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว

รูปแบบการส่งประกวดเรื่องเล่าจากใจ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ attachment ด้านล่าง

AttachmentSize
form story telling 2560.doc98.5 KB
form public story telling60 .doc37.5 KB
поиск людей по фамилиям по башкирии тут репетиционный вариант егэ по информатике демоверсия тренировочные упражнения к егэ по русскому языку подготовка к егэ по русскому онлайн справочник телефонов черногорск решение здесь здесь здесь на сайте демонстрационный вариант тестов егэ по математике ссылка демонстрационный решить пробный егэ по русскому языку егэ по математике задание в4 пробный егэ по биологии за 2014 год как по номеру телефона узнать адрес в нижнем новгороде егэ по физике в 9 классе купить ответы на егэ 2014 Красильников Мои Капустин sitemap