ตารางกิจกรรมวิชาการ Palliative Care Conference ปี 2553

กิจกรรมวิชาการ Palliative Care Conference จัดเป็นประจำ ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

โดยจัดให้มีการนำเสนอรายผู้ป่วย (case conference) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว

ครั้งที่ วันที่จัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1  พุธที่ 20 ม.ค. 2553
ครั้งที่ 2  พุธที่ 17 ก.พ. 2553
ครั้งที่ 3 พุธที่ 17 มี.ค. 2553
ครั้งที่ 4 พุธที่ 21 เม.ย. 2553
ครั้งที่ 5 พุธที่ 19 พ.ค. 2553
ครั้งที่ 6 พุธที่ 16 มิ.ย. 2553
ครั้งที่ 7 พุธที่ 21 ก.ค. 2553
ครั้งที่ 8 พุธที่ 18 ส.ค. 2553
ครั้งที่ 9 พุธที่ 15 ก.ย. 2553
ครั้งที่ 10 พุธที่ 20 ต.ค. 2553
ครั้งที่ 11 พุธที่ 17 พ.ย. 2553
ครั้งที่ 12 พุธที่ 15 ธ.ค. 2553

ภาพการจัดกิจกรรมวิชาการ Palliative Care Conference

Palliative Care Conference 53

Palliative Care Conference 53

Palliative Care Conference 53