ข้อมูลหน่วยงาน

 

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  ตึกอำนวยการชั้น 3  โรงพยาบาลศิริราช

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร 10700

โทร.0-2414-1184 โทรสาร 0-2411-3438