เจ้าหน้าที่ งานบริหารพัสดุ

0-2419-7823 

                                                        ping

 

   
 เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน    

   

      moo             bas             peak         

 

     bank         bopafun          kraeng                          

                                        

     ruj  

 

   
เจ้าหน้าที่หน่วยคลังบริหารวัสดุ    

 

     ploy         kwang          noo

 

 

     pairoj         nok          ja 

 

 

     jum         pornmanas

 

 

   
เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุภาควิชา    

 

       jib          muay