ประกาศขายทอดตลาด

ชื่อประกาศ    วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 174 รายการ 14 สิงหาคม 2561
ขาย รถยนต์นั่งเก๋ง ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน 14 สิงหาคม 2561
ผลผู้ชนะการประมูลขายเครื่องจำลองการรักษา ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน 1 เครื่อง 23 กรกฎาคม 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 74 รายการ 13 มิถุนายน 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 282 รายการ 13 มิถุนายน 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 190 รายการ 9 พฤษภาคม 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องจำลองการรักษา จำนวน 1 เครื่อง 9 พฤษภาคม 2561
ขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 100 เครื่อง 25 เมษายน 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 294 รายการ 11  เมษายน 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 14 รายการ  22  มีนาคม 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 100 รายการ
7  มีนาคม 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 294 รายการ 9  มีนาคม 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 427 รายการ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 305 รายการ
 21 ธันวาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน 15 ธันวาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ เศษอาหาร 14 ธันวาคม 2560
ขายทอดตลาด จำนวน 68 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560
ขายทอดตลาด จำนวน 575 รายการ  25 ตุลาคม 2560
ขายทอดตลาด จำนวน 43 รายการ  4 สิงหาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 550 รายการ  13 กรกฎาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 23 รายการ  26 เมษายน 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 305 รายการ  26 เมษายน 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 268 รายการ  27 กุมภาพันธ์ 2560
ขายทอดตลาดพัสดุ (เศษอาหาร) จำนวน 1 รายการ 13 ธันวาคม 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 329 รายการ 7 ธันวาคม 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ   7 ธันวาคม 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ 21 พฤศจิกายน 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 35 รายการ 9 พฤศจิกายน 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ  2 พฤศจิกายน 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 23 รายการ 28 ตุลาคม 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 97 รายการ 30 กันยายน 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 30 รายการ 9 กันยายน 2559
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 273 รายการ 25 กรกฎาคม 2559 
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 15 รายการ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (เศษผ้าต่าง ๆ) 1 กรกฎาคม 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 17 รายการ 16 มิถุนายน 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 358 รายการ  1 มิถุนายน 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 7 รายการ 29 เมษายน 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 90 รายการ 7 เมษายน 2559 
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ จำนวน 300 รายการ  7 มีนาคม 2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ (ครั้งที่ 2)  15 กุมภาพันธ์  2559
ประกาศขายทอดตลาด (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ)  2 กุมภาพันธ์  2559
ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 45 รายการ  8 กุมภาพันธ์  2559