งานบริหารทรัพย์สิน
 
ภาระงาน
 
1.จัดทำสัญญาเช่าอาคารและที่ดินของคณะฯ รวมถึงสัญญาเช่ากับธนาคารฯ(ATM)และบริษัทฯผู้ให้บริการสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่
b copy
 
2.ประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน ทำการประกันอาคารและทรัพย์สิน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทดแทนหรือซ่อมแซม
IMG 1911
 
3.บริหารจัดเก็บเอกสารคณะฯ
     บริหารจัดการด้านการจัดเก็บเอกสารของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ กับบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และเช่าพื้นที่บริษัท บี.ไอ.ที แลนด์ จำกัด เพื่อจัดเก็บเอกสาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร คณะฯจึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างโกดังเก็บเอกสารของคณะฯในที่ดินบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2559
 
3
               1