หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 หนังสือเวียน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน/การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เลขที่หนังสือ                    เรื่อง             ลงวันที่  ดาวโหลดเอกสาร
กค 0405.2/ว 127 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 พฤศจิกายน 2561
กค 0405.2/ว 9 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  25 มกราคม 2561
กค 0405.2/ว 180 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 27 พฤศจิกายน 2560
กค 0405.2/ว 135 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 สิงหาคม 2560
กค 0405.2/ว 134 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 สิงหาคม 2560
กค 0405.2/ว 133 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 สิงหาคม 2560
กค 0405.2/ว 132 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 สิงหาคม 2560
 กค 0405.2/ว 131 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  22 สิงหาคม 2560   
กค 0405.2/ว 130 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 สิงหาคม 2560
กค 0405.2/ว 129 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21 สิงหาคม 2560
กค 0405.2/ว 128 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 18 สิงหาคม 2560
 กค 0405.2/ว 127 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  17 สิงหาคม 2560   
 กค 0405.2/ว 126  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  17 สิงหาคม 2560  
 กค 0405.2/ว 125 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  17 สิงหาคม 2560   
 กค 0405.2/ว 123 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  10 สิงหาคม 2560   
กค 0405.2/ว 122 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 สิงหาคม 2560
 กค 0405.2/ว 120 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  7 สิงหาคม 2560   
กค 0405.2/ว 111  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   27 กรกฎาคม 2560  
 กค 0405.2/ว 110 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  27 กรกฎาคม 2560   
กค 0405.2/ว 105 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 25 กรกฎาคม 2560
 กค 0405.2/ว 101  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 กรกฎาคม 2560   
 กค 0405.2/ว 100 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   20 กรกฎาคม 2560  
 กค 0405.2/ว 99  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 กรกฎาคม 2560   
 กค 0405.2/ว 94 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  14 กรกฎาคม 2560   
กค 0405.2/ว 92 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 12 กรกฎาคม 2560
กค 0405.2/ว 91   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  12 กรกฎาคม 2560  
กค 0405.2/ว 68 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 พฤษภาคม 2560
 กค 0405.2/ว 67 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   22 พฤษภาคม 2560  
กค 0405.2/ว 66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 17 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 17 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 61 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5 พฤษภาคม 2560
กค 0405.2/ว 39 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 29 มีนาคม 2560
กค 0405.2/ว 38 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 28 มีนาคม 2560
 กค 0405.2/ว 37  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 28 มีนาคม 2560   
กค 0405.2/ว 36 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 มีนาคม 2560
 กค 0405.2/ว 30 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   7 มีนาคม 2560  
 กค 0405.2/ว 29 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   7 มีนาคม 2560  
กค 0405.2/ว 28 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 มีนาคม 2560
กค 0405.2/ว 10 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  23 มกราคม 2560
กค 0405.2/ว 8   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  20 มกราคม 2560  
กค 0405.2/ว 7 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 มกราคม 2560
กค 0405.2/ว170 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 29 ธันวาคม 2559​​​
กค 0405.2/ว168 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 26 ธันวาคม 2559​​​
กค 0405.2/ว167 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23 ธันวาคม 2559​​
กค 0405.2/ว162 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23 ธันวาคม 2559
 กค 0405.2/ว160 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   8 ธันวาคม 2559  
กค 0405.2/ว146 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 25 พฤศจิกายน 2559
กค 0405.2/ว154 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23 พฤศจิกายน 2559
 กค 0405.2/ว144  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  19 ตุลาคม 2559  
 กค 0405.2/ว142 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   14 ตุลาคม 2559  
 กค 0405.2/ว137 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   7 ตุลาคม 2559  
กค 0405.2/ว126  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 29 กันยายน  2559  
กค 0405.2/ว121 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 กันยายน  2559  
กค 0405.2/ว119 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 กันยายน 2559  
กค 0405.2/ว110 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 13 กันยายน  2559  
กค 0405.2/ว85 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 25 กรกฎาคม  2559  
กค 0405.2/ว84 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22 กรกฎาคม  2559  
กค 0405.2/ว67 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 มิถุนายน 2559  
กค 0405.2/ว62 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 13 มิถุนายน 2559  
กค 0405.2/ว61 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 มิถุนายน  2559  
กค 0405.2/ว60 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 มิถุนายน  2559  
กค 0405.2/ว59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 มิถุนายน  2559  
กค 0405.2/ว57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 3 มิถุนายน  2559
กค 0405.2/ว52 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 16 พฤษภาคม  2559