ประชุมเน้นย้ำประชุมเน้นย้ำความเข้าใจการปฏิบัติด้านพัสดุ

                                                     ประจำปีงบประมาณ 2563

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยวิชาการและฝึกอบรมหมายเลขโทรศัพท์ 41282

วันที่    เวลา

จำนวน

ที่เปิดรับ 

 สถานที่

free download png blue color free download button 679

(ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.62)

25 พฤศจิกายน 2562

9.00 น. - 11.30 น.

 เต็ม
ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 
25 พฤศจิกายน 2562

13.30 น. - 16.00 น

เต็ม
26 พฤศจิกายน 2562

9.00 น. - 11.30 น.

เต็ม
26 พฤศจิกายน 2562

13.30 น. - 16.00 น.

เต็ม
27 พฤศจิกายน 2562

9.00 น. - 11.30 น.

เต็ม
27 พฤศจิกายน 2562

13.30 น. - 16.00 น.

38/40