รายการวัสดุสำหรับเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

 

                                                         คลังวัสดุงานบ้าน 

                                                       คลังวัสดุนอกสำรอง

                                                        คลังวัสดุสำนักงาน