สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
62223 3rd Thailand Ian Donald Advance Course of Ultrasound in Obstetrics and GynecologyScientific Program and Online Registration will open soon 04/09/2019 - 06/09/2019
62252 โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 2 20/08/2019 - 20/08/2019
62265 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 19/08/2019 - 23/08/2019
62239 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse รุ่นที่ 3 15/08/2019 - 16/08/2019
62017 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางจักษุ รุ่นที่ 1 05/08/2019 - 22/11/2019
62241 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Laparoscopic Gynecologic surgery for nurse รุ่นที่ 1 22/07/2019 - 23/07/2019
62255 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 2 17/07/2019 - 19/07/2019
62018 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3 15/07/2019 - 16/07/2019
62229 โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้ง 3 09/07/2019 - 09/07/2019
62269 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 08/07/2019 - 30/08/2019
62266 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 03/07/2019 - 05/07/2019
62240 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 2 01/07/2019 - 12/07/2019
62278 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่19 01/07/2019 - 30/08/2019
62250 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก ครั้งที่ 2 17/06/2019 - 17/06/2019
62238 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 3 10/06/2019 - 21/06/2019
62236 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง 10/06/2019 - 28/06/2019
62222 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 5 03/06/2019 - 07/06/2019
62237 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 03/06/2019 - 14/06/2019
62253 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 27/05/2019 - 31/05/2019
62273 โครงการ Clinical Pearl in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop” และการอบรมระยะสั้น เรื่อง Clinical Pearl in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/05/2019 - 20/05/2019
62256 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 06/05/2019 - 17/05/2019
62267 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร พื้นฐาน 29/04/2019 - 05/07/2019
62268 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง 29/04/2019 - 02/08/2019
62283 โครงการ Advances in competency-based assessment ประจำปี 2562 29/04/2019 - 30/04/2019
62235 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 22/04/2019 - 03/05/2019
62280 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหสาขาวิชาชีพการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพ ต้องเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic) เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้ทีมสุขภาพมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ศูนย์เบาหวานศิริราช จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1สำหรับสหสาขาวิชาชีพ” แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลและให้ความรู้ รวมทั้งฝึกทักษะให้แก่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว เพื่อผู้เป 01/04/2019 - 05/04/2019
62272 Siriraj Internal Medicine Board Review 2019ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 6 - 7 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา 30/03/2019 - 07/04/2019
62228 โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้ง 2 19/03/2019 - 19/03/2019
62281 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา THEME : I am in 19/03/2019 - 22/03/2019
62221 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 5 18/03/2019 - 21/03/2019
62279 SIMPIC 2019 15/03/2019 - 18/03/2019
62275 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2562 13/03/2019 - 15/03/2019
62282 การประชุมวิชาการประชุมวิชาการจิตเวชปฎิบัติ 2019 Siriraj Psychiatric Practice 2019 : Innovative Psychiatryวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการตรวจรักษาโรคทางจิตเวชให้แก่แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางสาธารณสุข 2. เพื่อทบทวนความรู้ทางจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับจิตแพทย์และบุคลากรผู้ให้บริการทางสุขภาพจิต รวมถึงแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ที่สนใจ 07/03/2019 - 08/03/2019
62243 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 25/02/2019 - 01/03/2019
62284 การอบรม เทคนิคพิชิตการแต่งตำรา/หนังสือทางวิชาการการอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการวางเค้าโครง สำนวนภาษาที่ใช้ เทคนิคในการเขียน รวมไปถึงทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ 22/02/2019 - 22/02/2019
62276 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 13 21/02/2019 - 29/03/2019
62271 โครงการ Coaching and mentoring roles of medical teachers 20/02/2019 - 21/02/2019
62247 การประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicineการประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาฯ เพื่อทบทวนความรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานและสังคม 12/02/2019 - 15/02/2019
62242 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 5 11/02/2019 - 15/02/2019
62220 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 05/02/2019 - 05/02/2019
62225 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 1 04/02/2019 - 19/07/2019
62234 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 5 04/02/2019 - 24/05/2019
62270 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 04/02/2019 - 15/02/2019
62258 Siriraj Neuroscience Annual Conference 8 (SNAC8) 24/01/2019 - 25/01/2019
62260 โครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบ CBT ผู้ป่วย Chronic pain (Workshop for CBT in Chronic Pain 2019) 24/01/2019 - 25/01/2019
62013 6th International Pain Forum and Cadaveric Workshop 21/01/2019 - 23/01/2019
62016 โครงการอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 4 17/01/2019 - 18/01/2019
62019 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5 14/01/2019 - 25/01/2019
62245 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 2 รุ่นที่ 5 10/01/2019 - 11/01/2019
62224 Meet the Experts in Dermatology: Facts and Fictions in Dematologyการประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 09/01/2019 - 11/01/2019
62011 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6 (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 07/01/2019 - 15/11/2019
62231 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding 07/01/2019 - 29/01/2019
62233 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 (การล้างไตทางช่องท้อง) 07/01/2019 - 10/05/2019
62264 การอบรมระยะสั้น เภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษ) 01/01/2019 - 30/04/2019
62010 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต 04/12/2018 - 30/01/2019
62274 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP) 01/10/2018 - 30/09/2019
61103 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 15/06/2018 - 24/05/2019
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2019