สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2562

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ จำนวนคน ค่าลงทะเบียน
เดือน ธันวาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต รุ่นที่ 2 15 20,000
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurse  20 6,000
3  โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1  10 1,500
เดือน มกราคม
4  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6
 (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
34 80,000
5  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่ 1
 (การล้างไตทางช่องท้อง)
   
6  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5  25 15,000
7  โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1    
8  โครงการอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 4 40 3,000
เดือน กุมภาพันธ์
9  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 1  40 60,000
10  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 5    
11  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 5    
12  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 5    
13  โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 85 1,500
14  โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 13    
15  โครงการOpen House:การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1    
16  โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 1    
17  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1    
18  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 3    
19  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 3    
20  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 2    
เดือน มีนาคม
21  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 5 40 6,000
22  โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 10 1,500 
เดือน เมษายน
23  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 3    
24  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารพื้นฐาน รุ่นที่ 9    
25  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 9    
เดือน พฤษภาคม
26  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 5    
27  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รุ่นที่ 10    
เดือน มิถุนายน
28  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 5 40 7,500
29  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ รุ่นที่ 8    
30  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 3    
31  โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2    
32  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง รุ่นที่ 5    
33  โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช    
เดือน กรกฎาคม
34  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 2    
35  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 19    
36  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 5    
37  โครงการOpen House :ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 10 1,500
38  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2    
39  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3  20 15,000
40  โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 4    
41  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Gynecologic Laparoscopic surgery for nurse รุ่นที่ 1    
42  โครงการOpen House : การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2    
เดือน สิงหาคม
43  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 34    
44  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4    
45  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4    
46  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4    
47  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางจักษุ รุ่นที่ 1 31 45,000
48  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse รุ่นที่ 3    
49  โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 2    
เดือน กันยายน
50      
51      
52      
53      
 

 

 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2018