สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

โครงการประชุม/อบรมระยะสั้น ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2565

 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ บริการวิชาการ 2565 วัน/เดือน
เดือน กุมภาพันธ์
1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20 1 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2565
2 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 3 7 กุมภาพันธ์ - 27 พฤษภาคม 2565
3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 7 7-18 กุมภาพันธ์ 2565
4 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 7 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
5 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 5 (ออนไลน์)   8 กุมภาพันธ์ 2565
6 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 16 21 กุมภาพันธ์  - 18 มีนาคม 2565
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 1)  22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม
8 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 6 1 - 4 มีนาคม 2565
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 6 14 - 17 มีนาคม 2565
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (3วัน) รุ่นที่ 3  21 - 23 มีนาคม  2565
เดือน เมษายน
11 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4 18 - 29 เมษายน 2565
12 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10 25 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2565
13 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ขั้นสูง รุ่นที่ 10 25 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2565
เดือน พฤษภาคม
14 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6 9 - 20 พฤษภาคม 2565
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5  17 - 26 พฤษภาคม 2565
16 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลรังสี ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง Update in Radiological Nursing during Covid-19  20 พฤษภาคม 2565
17 โครงการอบรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 1 (ออนไลน์) 26 - 27 พฤษภาคม 2565
18 หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1    พฤษภาคม -    สิงหาคม 2565
เดือน มิถุนายน
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 6 6 - 10 มิถุนายน 2565
20 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง รุ่นที่ 6 6 - 24 มิถุนายน 2565
21 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร1เดือน) รุ่นที่ 3 13 มิถุนายน - 5 สิงหาคม  2565
22 โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม  รุ่นที่ 1 (ออนไลน์) 20 - 24 มิถุนายน 2565
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) รุ่นที่ 5 ภาคทฤษฎี : 20-23 มิถุนายน 2565 ภาคปฏิบัติ : 27-28/29-30 มิถุนายน 2565
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 2) 21 - 23 มิถุนายน  2565
25 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากลรุ่นที่ 5 22 - 24 มิถุนายน 2565
เดือน สิงหาคม
26 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การเตรียมความพร้อม การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 6 15 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2565
27 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 23 - 24 มิถุนายน 2565
28 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่1 4 กรกฎาคม - 4 พฤศจิกายน 2565
29 โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางนรีเวช รุ่นที่ 1 (ออนไลน์)  4 - 8 กรกฎาคม 2565
เดือน กันยายน
30 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5  8 สิงหาคม - 9 ธันวาคม 2565
31 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 สิงหาคม -  พฤศจิกายน 2565
32 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยหูคอจมูก รุ่นที่ 1  15 - 26 สิงหาคม 2565
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse รุ่นที่ 4 17 - 19 สิงหาคม 2565
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3 29 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565
เดือน กันยายน-ธันวาคม
35 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 กันยายน -   ธันวาคม 2565
36 โครงการ Knowledge sharing : profressional nursing values  

 

 

 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2022