สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2562

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ จำนวนคน ค่าลงทะเบียน
เดือน ธันวาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต รุ่นที่ 2 15 20,000
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurse  20 6,000
3  โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1  10 1,500
เดือน มกราคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6
 (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
34 80,000
2  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่ 1
 (การล้างไตทางช่องท้อง)
12 60,000
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5  25 15,000
4  โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1    
5  โครงการอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 4 40 3,000
6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 1 50 7,500
เดือน กุมภาพันธ์
1  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 1  40 60,000
2  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 5  30 60,000
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 5    
4  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 5 12 7,500 
5  โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 85 1,500
6  โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 13    
7  โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 1    
8  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1    
9  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 3  40 7,500
เดือน มีนาคม
1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 5 40 6,000
2  โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 10 1,500 
เดือน เมษายน
1  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 3 20 15,000
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารพื้นฐาน รุ่นที่ 9    
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 9    
เดือน พฤษภาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 5    
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รุ่นที่ 10    
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 3    
เดือน มิถุนายน
1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 5 40 7,500
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ รุ่นที่ 8 24 15,000
3  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 3 30 15,000
4  โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2    
5  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง รุ่นที่ 5  35 20,000
6  โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช    
7  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด    
เดือน กรกฎาคม
1  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 2  30 15,000
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 19    
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 5    
4  โครงการOpen House :ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 10 1,500
5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2    
6  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3  20 15,000
7  โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 4    
8  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Gynecologic Laparoscopic surgery for nurse รุ่นที่ 1  12 4,000
เดือน สิงหาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 34    
2  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4    
3  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4    
4  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4    
5  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางจักษุ รุ่นที่ 1 31 45,000
6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse รุ่นที่ 3 30 3,000
7  โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 2    
8  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 2    
เดือน กันยายน
1      
2      
3      
4      
 

 

 

 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2019