สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2563

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ จำนวนคน ค่าลงทะเบียน
  เดือน ธันวาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วย Cardiac  Imaging  for  Nurse รุ่นที่ 3  20  
  เดือน มกราคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่ 7  34  
2  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต (10 วัน)  15  
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 6  25  
  เดือน กุมภาพันธ์
1  หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 6 12  
2  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 2  30  
3  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 6  30  
4  โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 4 75  
5  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขารุ่นที่ 6  56  
6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1  40  
7  โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่  รุ่นที่ 14  65  
8  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 4  45  
  เดือน มีนาคม
1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 6  40  
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3  25  
  เดือน เมษายน
1  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร พื้นฐาน รุ่นที่ 10 16  
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูงรุ่นที่ 10 10  
3  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4 30  
  เดือน พฤษภาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6 32   
2  โครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5  50  
3  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รุ่นที่ 11 30  
4  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 4 25  
  เดือน มิถุนายน
1  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยหู  คอ  จมูก รุ่นที่ 1 22  
2  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 4 30  
3  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลังรุ่นที่ 6 30  
4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 6 40  
5  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร1เดือน) รุ่นที่ 2 60  
6  โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 32 500   
7  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรศาสตร์ด้วยการใช้ simulation 60  
8  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 40  
9  โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากลรุ่นที่ 5 50  
  เดือน กรกฎาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20 24   
2  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อม การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดรุ่นที่ 6 60  
3  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 35 66  
4  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้ารุ่นที่ 3 30  
5  โครงการฝึกอบรม การแปลผลภาพถ่ายทางรังสีเบื้องต้นสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 50  
6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) รุ่นที่ 5 20  
       
  เดือน สิงหาคม
1  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 50  
2  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 35  
3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (3วัน) รุ่นที่ 3 50  
4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 30  
  เดือน กันยายน
1  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 50   
2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3 50  
 

 

 

 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2020