คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมมือกับทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) พัฒนาเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ สำหรับใช้ในการรับชำระเงินเพื่อลดความหนาแน่นในการจ่ายชำระค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ซึ่งจะมีการพัฒนาเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติในเบื้องต้นจำนวน 6 เครื่อง โดยจะใช้สำหรับ ผู้ป่วยสิทธิเงินสดในระยะแรก    โดยจะเริ่มใช้งานเครื่องแรกในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และจะทยอยนำมาใช้งานต่อไป

                                 วิธีการชำระเงินผ่านเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ (KIOSK)