การทับหม้อเกลือ
  การทับหม้อเกลือเป็นการประคบหญิงหลังคลอดโดยใช้หม้อดินหรือทะนนใส่เกลือ ตั้งไฟใ้ห้ร้อน
วางหม้อลงบนสมุนไพรห่อด้วยผ้า แล้ัวนำไปประคบบริเวณหน้าท้อง หลัง และขา ปกติจะทำได้
หลังคลอดแล้ัว ๗ วัน ในการณีหญิงที่ต้องผ่าหน้าท้องคลอดต้องรอให้ครบ ๑ เดือนก่อนจึงจะ
สามารถทับหม้อเกลือได้
  ประโยชน์
  ๑. ช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว
  ๒. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น
  ๓. ช่วยขับน้ำคาวปลา
  ๔. ช่วยทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับและหน้าท้องยุบได้เร็ว
  ๕. ช่วยลดอาการบวม ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดมดลูก
  ข้อห้ามใช้
  ๑. มีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
  ๒. รับประทานอาหาารมาใหม่ๆ