เอกสาร ข้อเสนองานวิจัยเบื้องต้น

เอกสารประกอบการเรียน วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 

เอกสารดาว์โหลด งาน SIRIRAJ PATIENT SAFETY 2016

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "Situation Awareness for Patient Safety"   โดย รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์   ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง  "ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง?"  โดย คุณน้องนุช  ภูมิสนธิ์   ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal)

 

เอกสารประกอบการเรียน วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 

Pages

Subscribe to งานการศึกษาหลังปริญญา | Post-Graduate Education Division RSS