เม.ย.11

ขอการแปลผลแบบทดสอบการติดเกมฉบับเด็ก

ขอเกณฑ์การแปลผลแบบทดสอบการติดเกมฉบับเด็กด้วยค่ะ ช่วยส่งไปที่ t.wonghom@hotmail.com  ด้วยค่ะ  จะสรุปและแปลผลการดำเนินงาน  ขอบคุณค่ะ

เทียนพร

#1 ส่งให้อาจารย์ทางเมล์เรียบร้อย

ส่งให้อาจารย์ทางเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะ