มิ.ย.15

ผลการคัดกรองนักเรียนติดเกม

ในการประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวันที่ 3  มิถุนายน  2557  ได้จัดให้มีการคัดกรองนักเรียนติดเกมโดยใช้แบบทดสอบของhealthygamer  พบว่านักเรียนติดเกมจำนวนหนึ่ง  ซึ่งต่ำกว่าที่คุณหมอชาญวิทย์เคยสำรวจไว้   เด็กที่ติดจริงๆมีไม่มากนัก  น้อยกว่าปีการศึกษาที่แล้ว  ส่วนเด็กที่คลั่งใคล้มีมากกว่าปีการศึกษา  2556   (มากกว่าเล็กน้อย)  ข้อมูลนี้เป็นแนวทางให้คณะครูควรเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มติดเกม  ขอบคุณ  healthygamer  ที่ทำให้คณะครูเห็นแนวทางการดูแลนักเรียนค่ะ

#1 ขอชื่นชมคุณครูเทียนพรครับที่ส

ขอชื่นชมคุณครูเทียนพรครับที่สนใจแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง การที่เด็กติดเกมลดลงอาจจะเป็นเพราะโครงการต่าง ๆ ที่คุณครูทำมาตลอดเมื่อปีที่แล้วเริ่มเห็นผล อยากให้คุณครูเผยแพร่สิ่งที่คุณครูทำไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ให้ทั่วประเทศเลย