พ.ค.31

รับแล้ว! องค์การอนามัยโลกฟันธง "ติดเกม" เป็นอาการป่วย

ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ลงมติรับรองพฤติกรรมติดเกมเป็นอาการป่วย

หลังมีความพยายามคัดค้านจากอุตสาหกรรมวีดีโอเกมทั่วโลกแต่ไม่เป็นผล

     การประชุมดังกล่าวมีหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งเป็นการพิจารณา คู่มือแนวทางจำแนกโรคฉบับใหม่ ICD-11 ที่ร่วมกันระดมความคิดมานานนับปี โดยพวกเขาได้บรรจุอาการติดเกมเข้าไปตั้งแต่เผยฉบับร่างครั้งแรกช่วงต้นปี 2018 จากนั้นก็ตัดสินใจเก็บไว้ในฉบับจริงจนมาถึงการลงมติครั้งนี้

 

ทาง WHO ได้ให้คำนิยามอาการติดเกมว่า

"เป็นรูปแบบพฤติกรรมเล่นเกมที่ขาดการควบคุม ให้ความสำคัญกับเกมมากกว่ากิจกรรมอื่น

จนถึงขั้นเลือกเล่นเกมก่อนความสนใจหรือกิจวัตรประจำวัน

และยังคงเล่นต่อเนื่องหรือมากขึ้นแม้จะมีผลเสียตามมา"

 

การวินิจฉัยว่าติดเกมผิดปกติ

จะต้องมีรูปแบบพฤติกรรมที่รุนแรงมากพอ

ส่งผลให้เกิดความบกพร่องด้านบุคลิกภาพ ครอบครัว สังคม การศึกษา การทำงาน

รวมถึงประสิทธิภาพที่สำคัญด้านอื่นๆ

และต้องปรากฎเป็นหลักฐานชัดอย่างน้อย 12 เดือน

 

ตัวแทนอุตสาหกรรมวีดีโอเกมทั่วโลกอย่างเช่น องค์การซอฟท์แวร์เพื่อความบันเทิงของสหรัฐ (ESA) ได้พยายามคัดค้านร่างฉบับนี้โดยเรียกร้องให้ทำการศึกษาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ รวมถึงตั้งข้อสงสัยว่าพฤติกรรมติดเกมผิดปกติอาจเป็นแค่อาการแสดงออกอย่างหนึ่งจากปัญหาสุขภาพจิตอื่นที่ซ่อนอยู่

ทางฝั่งประเทศเกาหลีใต้ที่มีวีดีโอเกมเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ก็ได้ยื่นจดหมายทักท้วงอย่างเป็นทางการ แสดงความกังวลว่ามตินี้จะตีตราเกมเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งวงการนักพัฒนาและอีสปอร์ต จนอาจสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเศรษฐกิจของพวกเขาในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม สมาชิก 194 รายของ WHO ก็ลงมติยอมรับพฤติกรรมติดเกมเป็นอาการป่วย โดยจะมีผลจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป ชี้ว่าการตัดสินใจมีพื้นฐานจากการพิจารณาหลักฐานและรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาจากหลายพื้นที่ โดยคู่มือ ICD-11 นี้ถูกร่างด้วยความร่วมมือกันอย่างโปร่งใส

ทางองค์การแถลงว่าการบรรจุพฤติกรรมติดเกมเข้าเป็นอาการป่วย

จะตามติดด้วยการพัฒนาวิธีรักษาสำหรับบุคคลที่มีอาการตามเงื่อนไข

และจะช่วยดึงความสนใจของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้หันมามองความเสี่ยงของอาการผิดปกตินี้

นำไปสู่มาตรการป้องกันและเยียวยาที่ถูกจุด

 

 

เผยแพร่: 26 พ.ค. 2562 01:42

โดย: ผู้จัดการออนไลน์