Skip to Content

การบริหาร CoP ให้ประสบความสำเร็จ

CoP Medication Safety เป็นอีกหนึ่ง CoP ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ KM ขณะนี้มีผู้เข้าชมสูงสุด 1,608 คน เข้าชมต่อเดือน จำนวน 136 คน และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ KM อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล CoP of The Month ติดต่อกัน 3 เดือนซ้อน เรื่องของการเก็บรักษายาเป็นประเด็นที่มีคนสนใจเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาก ที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ แต่ทาง CoP Medication Safety คิดว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทำอยู่นั้นยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะคนที่มีส่วนร่วมยังมีน้อยอยู่ แต่เท่าที่คิดไว้ จะทำให้ได้ดีต้องมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง ภญ.วิมล อนัตสกุลวัฒน์ ตัวแทนจากทีม CoP ได้บอกเล่าถึงปัจจัยการบริหารจัดการ CoP ให้ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วย

1. ผู้เข้ามาทำต้องมีใจรักในงานนั้นจริงๆ จึงจะเกิดความมุ่งมั่น อยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆและถ่ายทอดให้คนอื่นๆรับรู้ด้วย

2. มีเวลา ถ้าไม่มีเวลาจะยากมาก เพราะไม่ว่าการนัดคุยกัน การเตรียมไฟล์โพสต์ขึ้นเว็บ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น ที่ทำอยู่ก็ใช้เวลาส่วนตัวทำกันทั้งนั้น เวลาราชการใช้แค่ประชุมกับตามงานนิดๆหน่อยๆก็หมดเวลาแล้วทุกวัน อย่าหวังว่าเวลาราชการจะทำอะไรได้มากมาย เพราะจะผิดหวัง

3. ต้องมีมุมมองและรับรู้ในเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจและ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพราะเราสามารถทำงานได้หลายอย่าง แต่เรื่องที่เลือกมาทำต้องตรงกับความต้องการขององค์กรและคนในองค์กรก่อนเป็น อันดับต้นๆ จึงจะได้รับการตอบสนองดี

4. อย่าคิดว่าต้องทำอะไรให้ยิ่งใหญ่จึง จะประสบความสำเร็จ ความจริงแล้วจุดเล็กๆก็เป็นสิ่งสวยงาม ถ้าสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน คนทำงานจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น จุดที่หยิบยกมาถ่ายทอดความรู้อาจดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าไม่รู้ ก็ทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี

 

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550Dr. Radut | forum