Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 2/2556 เรื่อง"Concurrent Trigger Tool ช่วยดักจับความเสี่ยงล่วงหน้า"

         

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2556

เรื่อง "Concurrent Trigger Tool ช่วยดักจับความเสี่ยงล่วงหน้า"

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.45 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
 

คลิกดาว์นโหลดเอกสารDr. Radut | know