Skip to Content

วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size)

1. โปรแกรม Paint Version v.6.1 ซึ่งเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของระบบปฏิบัติการวินโดว์

                                             รูปที่ 1 Paint Version v.6.1

 

2. เปิดไฟล์รูปภาพ คลิกเมนู File > คลิก Open


                                             รูปที่ 2 Open Menu

 

3. เปิดเครื่องมือปรับขนาดรูปภาพ คลิกเมนู Home > คลิก Resize


                                             รูปที่ 3 Home Menu

 

4. จะปรากฎเครื่องมือ Resize and Skew ให้กำหนดขนาดรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

                                             รูปที่ 4 Resize and Skew Tool

 

5. จะปรากฎรูปภาพที่มีการปรับขนาดเรียบร้อยแล้ว

                                             รูปที่ 5 เปรียบเทียบรูปภาพที่มีการปรับขนาด

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size) ได้ และศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่เมนูคู่มือเว็บไซต์

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ  วันที่ 7 สิงหาคม 2556Dr. Radut | know