Skip to Content

วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6

1. เปิดโปรแกรม PhotoScape และคลิกเมนู “จัดหน้า” เพื่อรวบรวมภาพหลายๆ ภาพมาจัดเป็นภาพใหม่

                                             รูปที่ 1 Main Menu

 

2. จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรมในส่วนของการจัดหน้า ด้านขวามือจะแสดงรูปแบบสำหรับการจัดหน้าให้เลือก ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ จะแสดงบนพื้นที่หน้าจอ


                                             รูปที่ 2 รูปแบบของการจัดหน้า

 

3. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางรูปภาพ และคลิกเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ จะปรากฎรูปภาพที่ต้องการจัดวางอยู่บนตำแหน่งที่ได้เลือกไว้ จากนั้นให้คลิกวางรูปภาพบนตำแหน่งอื่นของรูปแบบการจัดวางหน้าที่ได้เลือกไว้


                                             รูปที่ 3 File Picture

 

4. จะปรากฎรูปภาพบนตำแหน่งจัดวางหน้าที่ได้เลือกไว้

                               รูปที่ 4 รูปภาพบนตำแหน่งจัดวางหน้า

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6 ได้ และศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่เมนูคู่มือเว็บไซต์

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ  วันที่ 28 สิงหาคม 2556Dr. Radut | know